Sports Blogs Directory

1. kibicem

blog o wkładzie kultury w piłkę nożną, krajach, które się tym sportem identyfikują, pasji kibiców i umiłowaniu wobec klubu - prawdziwe piękno sportu

Tags: kibice, piłka nożna, fan, football, mecz

Close