Humor Blogs Directory

1. Chuyện cười

“Đồng ý, nhưng mà thế thì suy ra… đúng một li, nhích có một tí thôi sao? Tôi nghĩ cứ thử cứ bại, chúng ta sẽ tiến xa cả ngàn dặm.”

2. tieu de bai viet

[url=http://asdadsd.com] link bai viet 123[/url] Help the end user <a href="http://pielab.vn"> link using examples </a> tinh yeu

Close